Bestyrelse

Som forældre har I mulighed for at gøre jeres indflydelse i institutionen gældende ved at blive en del af forældrebestyrelsen.

Forældrebestyrelse
Børnehuset Ellegården er en selvejende institution under Gentofte Børnevenner / Frie Børnehaver og Fritidshjem, med driftsoverenskomst med Gentofte Kommune.
I praksis betyder det at det er forældrebestyrelsen der er øverst ansvarlig, modsat de kommunale, hvor lederen og i sidste ende kommunen, er øverst ansvarlig.
Valg til bestyrelsen foregår på efterårsforældremødet.
Bestyrelsen 2018:

 • Formand: Signe Brinkler
 • Næstformand: Lotte Segal
 • Bestyrelsesmedlem: Hanne Mølgaard
 • Bestyrelsesmedlem: Mlin Glindvad Ahlstrøm
 • Bestyrelsesmedlem: Morten Kisendal
 • Suppleant: Josephine Borch
 • Suppleant: Tina Larsen
 • Suppleant: Ida Ketcher
   
  Personalerepræsentant: Bente Rosendal
   
  Desuden deltager leder og souschef på bestyrelsesmøderne.