Forældresamarbejde

Et godt forældresamarbejde er for os en god daglig dialog

Når I ankommer med jeres barn om morgenen, er det rart at vide om der er sket noget særligt derhjemme – for eksempel om barnet har sovet dårligt, eller hvis barnet har haft oplevelser, som har gjort særlig indtryk.
 
Så vi er godt forberedte på dagen med jeres barn. Vi fortæller jer om dagen, der er gået når, I kommer og henter jeres barn. Det er ikke altid vi kan nå at fortælle det hele, men vi fortæller, hvis der er noget, der er vigtigt for jer at vide.
 
Den daglige kontakt mellem os og jer er meget vigtig. Det er en del af grundlaget for jeres barns trivsel, både her og hjemme. At barnet oplever en åben og gensidig kontakt mellem os, knytter dets hjemmeliv og institutionsliv sammen.
 
Vi ligger vægt på at der plads til både positiv og negativ feedback, hvor vi tør stille undrende og uddybende spørgsmål. Hele tiden med barnet i centrum, for derigennem at skabe den bedst mulige hverdag for det enkelte barn.
 
I tilfælde af at det er andre end jer selv, der henter, vil vi meget gerne vide besked, så vi og barnet er forberedt.