Den første tid i børnehaven

Det er vigtigt med en god start i børnehaven

Når vi flytter børn fra vuggestuen til børnehaven, prøver vi så vidt muligt at flytte min. 2 børn sammen. Årsagen er, at det skaber en tryghed hos børnene, at man har en ven med, en man kender og føler tryghed ved.
  
I børnehaven får barnet en ny primærpædagog. Det vil være den voksne som sammen med vuggestuen står for indkøringen af barnet.
  
Ca. 1 måned før overflytningen, begynder vuggestuen at gå på besøg i børnehaven. Primærpædagogen begynder at tage kontakt til barnet, og barnet får lov til at vælge, om det vil op og lege i børnehaven.
  
Den sidste uge skal barnet afleveres i vuggestuen. Derefter skal det op at lege, og spise sin hjemmebragte madpakke i børnehaven. Bagefter går barnet ned og sover i vuggestuen. Efter luren skal barnet op og spise frugt.
  
Den første ”rigtige” dag i børnehaven, flytter barnet alle sine ting fra vuggestuen op i børnehaven. Dette foregår sammen med primærpædagogen.
  
Det er vigtigt, at I giver jeres barn korte dage i den første uge. Det er hårdt arbejde at starte i børnehave. Mange nye indtryk, nye rutiner, vaner og regler. Barnet går fra at være en af de ældste i vuggestuen, til at være en af de yngste i børnehaven.
 
I vil blive indkaldt til et fælles overflytningsmøde ca. 14 dage før opstart. Der vil børnehaven fortælle om børnehavens dagligdag, samt I vil have mulighed for at stille spørgsmål.
  
Det kan være svært at gå fra at have barn i vuggestuen til børnehaven. Der er færre voksne pr. barn, så det kan føles som om, personalet ikke har samme omsorg for barnet. Det har de.
 
Nye børn udefra vil ligesom nye vuggestuebørn have en indkøring i samarbejde med jer forældre.
 
I kommer med barnet den første dag i børnehaven kl. 9. I bliver her sammen med barnet et par timer. Dagen efter kan I gå et par timer, dog skal vi kunne få fat i jer hele tiden. De efterfølgende dage planlægges i samarbejde med primærpædagogen.