Pædagogik

Børnehuset Ellegårdens pædagogiske målsætning

Vi arbejder ud fra troen på at: ”Hvis vi vil behandle børn ens, skal vi behandle dem forskelligt”. Det betyder, at vi, uanset om det er et vuggestue- eller børnehavebarn, respekterer og arbejder med det enkelte barn og dets livsverden.
 
Livsverden defineres som: ”Det enkelte barns verden af normer og værdier, som sætter barnet i stand til at færdes i sociale fællesskaber”. Vi arbejder også med hele gruppen, men stadig med øje for det enkelte barn.
 
Fundamentet for børns udvikling skal være:                               
TRYGHED-ANERKENDELSE-OMSORG

Vi ønsker at vise børnene tillid og derigennem styrke barnets selvværd, så det får mod og lyst til at udforske tingene omkring sig og lære nyt.
 
De aktiviteter, der foregår med børnene, vil variere fra dag til dag, og ikke alle børn vil foretage sig det samme.
 
En ting vi vægter meget, er børnenes respekt for deres omgivelser. Vi lærer børnene at tale respektfuldt til hinanden, og de voksne, der er i deres liv.
 
Lige fra børnene starter i vuggestuen arbejder vi meget på at gøre dem selvhjulpne. Det gælder både med påklædning, konfliktløsning, spisning osv. Vi mener derved at kunne give børnene et større selvværd og en større frihed i deres liv.