Vigtigt for Ellegården

Vi ønsker, at Ellegården skal være et hus med atmosfære og hygge, hvor alle, både store og små, føler sig set og hørt.

Vi vil derfor være et børnehus hvor:

 • Den enkelte er unik, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dennes livsverden.
 • Egne og andre grænser bliver respekteret.
 • Alle samspil foregår med ligeværdighed.
 • Der er plads til refleksion i et ærligt, tolerant og respektfuldt miljø.
 • Alles mening har en berettigelse.
 • Knus, kropslighed og omsorg er en naturlig del af hverdagen.
 • De voksne er tilgængelige og nærværende uden at være kontrollerende.
 • Både børn og voksne har mulighed for at være synlige og i udvikling.
 • Børn, personale og forældre har størst mulighed indflydelse på egne livsbetingelser.
 • Venskaber respekteres.
 • Legen respekteres som barnets vigtigste udviklingsrum.
 • Hverdagen er sammenhængende og overskuelig

Vi mener, at børn har ret til medbestemmelse over eget liv, samt at de skal have mulighed for at vælge til og fra.
 
Det er vores ansvar som voksne i Ellegården at udstikke rammerne for denne mulighed, så børnene ikke skal bruge deres energi på at bestemme alt, men derimod bruge deres energi på at udvikle sig til sociale kompetente individer, med størst muligt selvværd.