Pædagogiske læreplaner

Arbejdet i Ellegården tager udgangspunkt i overordnede rammer, som er fastsat af lovgivningen og byrådet i Gentofte kommune

Ellegårdens pædagogiske arbejde bygger på tre grundlæggende værdier:

Anerkendelse - omsorg - tryghed

Læs mere om Ellegårdens værdier og vores pædagogiske udgangspunkt i vores pædagogiske læreplaner.

 

Pædagogiske læreplaner