Primær pædagog

Vi arbejder med primærpædagog i Ellegården

Primærpædagogen står for indkøringen af barnet, og det er også primærpædagogen, I som forældre har mulighed for at stille alle jeres spørgsmål til. Ved forældresamtaler vil det altid være primærpædagogen som deltager.

Primærpædagogen er altså jeres primære samarbejdspartner. Det skal ikke opfattes så bogstaveligt at I som forældre ikke har mulighed for at tale med det øvrige personale på stuen eller i huset.
Det skal derimod fremstå som en mulighed for, at I forældre har en fast voksen i institutionen, som I føler tryghed ved at henvende jer til.

Det er primærpædagogens ansvar at formidle evt. informationer fra jer videre til det resterende personale.
Primærpædagogen vil ikke altid være en uddannet pædagog. I de tilfælde hvor primærpædagogen er en medhjælper, vil der altid være tilknyttet en sekundærpædagog, som er uddannet.
Vi vil inden jeres barn starter have valgt, hvem der skal være primærpædagog for netop jeres barn.
Vi arbejder dog udfra det enkelte barn og dennes livsverden. Derfor vil vi altid have for øje, om det er det rigtige valg, vi har truffet. Der kan være situationer, hvor barnet vælger anderledes. I de situationer vil vi forsøge at følge barnet.