Traditioner

Traditioner er kulturbærende og binder os sammen i et fællesskab

Det er derfor vigtigt, at vi er med til at fastholde og videreføre de traditioner, vi synes er vigtige for børn og voksne i Ellegården.