Sommer

Sommerfest
Hvert år afholder vi en sommerfest. Festen starter kl. 16.00 og slutter 19.00. Vi spiser og hygger sammen.

Sankt Hans fest
Vi holder Sankt Hans fest her i Ellegården. Børnehaven laver en heks, som vi brænder af i vores bålfad. Imens heksen brænder, synger vi nogle sange. Bagefter griller vi pølser og brød på bålet.