Sygdom/fridag/ferie

Sygdom
Vi vil bede jer ringe eller skrive på genvej inden 9.00, hvis barnet er sygt. Hvis barnet har feber, diare, øjenbetændelse eller andre synlige sygdomme, ringer vi til jer og beder jer hente barnet. Vi ringer ligeledes, hvis barnets almenbefindende er dårligt. Nogle gange kan barnet bare have en dag, hvor det ikke er i stand til at være i blandt andre. Så er det vigtigt at huske, at vi kun ringer til jer for barnets skyld.
Der vil være oplyst på whiteboarden i trappeopgangen, hvis der er tilfælde af smitsomme sygdomme, således at I kan tage de fornødne forholdsregler.
 
For at forebygge sygdom, ligger der en forældrebeslutning om, at alle skal vaske hænder inden aflevering og ved afhentning. Det er vigtigt at nævne, at I som forældre, selv er ansvarlige for at overholde aftalen. Sygdom, sundhed og hygiejne er et fælles anliggende.
 
Fridag
Hvis barnet holder fri, vil vi af hensyn til dagens planlægning, gerne vide det inden 9:00.

Ferie
Når I holder ferie bedes i melde det på børnegenvej og til personalet på stuen.